SoKHGD - Phiên bản mới nhất

SoKHGD - Quỹ phát triển

QUỸ PHÁT TRIỂN

Tên ứng dụng: SoKHGD (sổ kế hoạch giảng dạy)

Mô tả: Giúp thầy/cô làm sổ kế hoạch giảng dạy khoa học, chính xác, đơn giản và nhanh chóng.


Dựng quỹ: Xem chi tiết

  • Ngày dựng quỹ: 18/10/2023
  • Nhóm dựng quỹ: Quang 50%, Công 50%
  • Hợp đồng nhóm dựng quỹ: đã ký ngày 26/10/2023
  • Chuyển nhượng quyền sở hữu app và source code: liên hệ

Dùng thử: 15 ngày

Phí gia hạn sử dụng app:

  • Thành viên diễn đàn Bigkey: 25k/năm
  • Không phải thành viên diễn đàn Bigkey: 250k/năm, trọn đời 1 triệu.

Hướng dẫn gia hạn: Xem tại đây

Tải về phiên bản mới nhất: Tại đây