SoKHGD - Phiên bản mới nhất

Word2PDF - Quỹ phát triển

QUỸ PHÁT TRIỂN

Tên ứng dụng: Word2PDF

Mô tả: Chuyển định dạng *.DOCX (files word) thành *.PDF


Dựng quỹ:

  • Quỹ phát triển: 500k
  • Nhóm dựng quỹ: Quang 100%.
  • Chuyển nhượng quyền sở hữu app và source code: 1.5m (liên hệ)

Dùng thử: --

Phí gia hạn sử dụng app:

  • Thành viên diễn đàn Bigkey: 
  • Không phải thành viên diễn đàn Bigkey:

Hướng dẫn gia hạn: Xem tại đây

Nhận xét