SoKHGD - Phiên bản mới nhất

PHIÊN BẢN MỚI NHẤT

Tên phiên bản: SoKHGD 2.6 official
Tên tường minh: Sổ kế hoạch giảng dạy
Mô tả: Giúp thầy/cô làm sổ kế hoạch giảng dạy khoa học, chính xác, đơn giản và nhanh chóng
Quỹ phát triển: Xem tại đây


(Link dự phòng: SoKHGD_Setup.zip)

Tên app: SoKHGD (sổ kế hoạch giảng dạy)
Số phiên bản: 2.6
Dung lượng: 8.6MB
Thời gian cập nhật: 8/3/2024


Yêu cầu cấu hình

Hệ điều hành: Windows 7/8.1/10/11 + .NET Framework 4.8 trở lên


Lịch sử cập nhật

8/3/2024: phiên bản 2.6
 • sửa lỗi lưu kế hoạch tuần thiếu ghi chú
7/3/2024: phiên bản 2.5
 • sửa lỗi không áp dụng phân phối chương trình khi chỉ chọn 1 lớp đầu tiên
5/3/2024: phiên bản 2.4
 • Mở rộng dữ liệu phân phối chương trình: thêm "thiết bị dạy học"
 • Bảng danh sách lịch dạy tùy chọn hiển thị cột dữ liệu
 • Thêm nút bật/tắt sao chép lịch dạy và thêm chức năng sao chép lịch dạy bằng kéo thả
 • Thêm nút dọn dẹp kế hoạch tuần
 • Thêm công cụ tùy chỉnh giao diện
 • Nâng cấp xuất kế hoạch tuần tùy chỉnh cơ động
 • Fix lỗi báo cáo.
 • Một số chỉnh sửa về mặt giao diện và nâng cấp một loạt về mặt thao tác.
17/2/2024: phiên bản 2.3
 • Sửa lỗi vô hiệu khi thiết lập tiết đã dạy
 • Thêm khả năng đọc phân công chuyên môn dạng không phải số
 • Một số chỉnh sửa cho phù hợp hệ thống Bigkey
30/10/2023: phiên bản 2.2