SoKHGD - Phiên bản mới nhất

Quy định chung

QUY ĐỊNH CHUNG

Mục đích

Xây dựng các phần mềm hỗ trợ công việc cho các thầy/cô với tiêu chí là đơn giản, dễ hiểu, dễ thao tác, rút ngắn thời gian làm việc, chi phí hợp lý.

Mô hình phát triển của bigkey
Mô hình của Bigkey

Mỗi ứng dụng trên bigkey.net đều có một quỹ phát triển riêng. Quỹ phát triển dùng để đo lường tiềm năng phát triển của ứng dụng, đồng thời đó cũng là nguồn kinh phí để đội ngũ phát triển viết ứng dụng và làm tiền đề để tiếp tục nâng cấp tối ưu cho ứng dụng đó.

Quy trình phát triển app

Một sản phẩm trước khi làm sẽ được phân tích và định giá ban đầu một cách tương đối. Giá trị này được gọi là quỹ phát triển.

Dựng quỹ phát triển gọi tắt là dựng quỹ.

Một người hoặc nhóm người góp đủ 100% quỹ phát triển ở trên thì được gọi là dựng quỹ xong. Quỹ này để chi trả cho các dev. Lúc này các dev sẽ bắt đầu làm việc.

Sản phẩm hoàn thiện sẽ được công bố tại bigkey.net kèm theo phí gia hạn sử dụng sản phẩm.

Số tiền thu được từ phí gia hạn sử dụng sản phẩm sẽ được phân bổ như sau: 

  • Trích % cho dev cập nhật và nâng cấp app (theo thoả thuận của nhóm dựng quỹ và dev). 
  • Số % còn lại sẽ hoàn trả cho nhóm dựng quỹ theo tỷ lệ đóng góp ban đầu.

Điều kiện sử dụng app

Các sản phẩm của Bigkey được công bố chính thức tại bigkey.net
Mỗi sản phẩm đều có thời gian dùng thử miễn phí. 
Sau khi hết thời gian dùng thử, người dùng muốn tiếp tục sử dụng sản phẩm thì cần phải gia hạn sử dụng.