SoKHGD - Phiên bản mới nhất

GhepWords - Quỹ phát triển

QUỸ PHÁT TRIỂN

Tên ứng dụng: GhepWords

Mô tả: Ghép nội dung nhiều files word thành 1 file word hoặc thành 1 file pdf


Dựng quỹ:

  • Quỹ phát triển: 1.5m
  • Nhóm dựng quỹ: Quang 50%, Hoa 20%, Công 30%
  • Chuyển nhượng quyền sở hữu app và source code: 4.5m (liên hệ)

Dùng thử: 15 ngày

Phí gia hạn sử dụng app:

  • Thành viên diễn đàn Bigkey: 15k/năm
  • Không phải thành viên diễn đàn Bigkey: 75k/năm, trọn đời 300k.

Hướng dẫn gia hạn: Xem tại đây

Tải về phiên bản mới nhất: Tại đây

Nhận xét