SoKHGD - Phiên bản mới nhất

Sao chép kế hoạch tuần và Đổi lịch dạy - giải pháp thay thế cho việc Thêm từng tiết dạy

 Tôi đã có sẵn kế hoạch tuần 1.

Bây giờ, tôi bắt đầu lên kế hoạch tuần 2. Nhưng tôi ko thêm từng tiết dạy nữa, mà tôi dùng chức năng sao chép kế hoạch.Hiện hộp thoại sao chép kế hoạch tuần, thao tác như sau:
  1. Chọn Tuần chứa sẵn kế hoạch
  2. Bấm nút Sao chép


Và đây là kết quảSau khi sao chép kế hoạch tuần 1 cho tuần 2, nếu lịch dạy tuần 2 khác tuần 1 thì tôi sẽ dùng chuột kéo- thả để đổi lịch cho đúng với thời khóa biểu là xong.

Nhận xét