SoKHGD - Phiên bản mới nhất

Xóa lịch trong kế hoạch tuần

 Bấm chuột phải vào ô (theo Thứ - tiết) bạn muốn xóa lịch --> Chọn XóaHình minh họa sau khi xóa lịch dạy:Nhận xét