SoKHGD - Phiên bản mới nhất

Thay đổi lịch bằng kéo-thả chuột

 Ta tưởng tượng rằng: kéo lịch từ ô thứ nhất sang thả ở ô thứ 2.

Xét 1 ví dụ: Muốn đổi lịch từ Thứ 5, tiết S5 --> Thứ 6, tiết S5, ta thao tác như sau:

  1. Bấm và giữ chuột trái tại ô Thứ 5, tiết S5 
  2. Kéo chuột sang ô Thứ 6, tiết 5
  3. Thả chuột ra


Và đây là kết quả:


Nhận xét