SoKHGD - Phiên bản mới nhất

Thêm lịch trong kế hoạch tuần

 Bấm chuột phải vào ô (theo Thứ - tiết) muốn thêm lịch dạy --> thực đơn chuột phải hiện ra, chọn Thêm


Hiện hộp thoại Thêm lịch dạy, thao tác như sau: 
  1. Chọn Lớp - môn  
  2. Bấm nút ThêmSau khi thêm lịch dạy, giao diện hiển thị như hình sau:
Nhận xét