SoKHGD - Phiên bản mới nhất

Hướng dẫn cài đặt SoKHGD

Sau khi tải về ta được file SoKHGD_Setup.zip

Giải nén được file SoKHGD_Setup.msiClick đúp chuột trái vào file SoKHGD_Setup.msi để bắt đầu cài đặt chương trình 

Hiện cửa sổ cài đặt --> Next --> Next --> Install --> Finish là xong.

Nhận xét