SoKHGD - Phiên bản mới nhất

Sửa lịch dạy trong kế hoạch tuần

  Bấm chuột phải vào ô (theo Thứ - tiết) bạn muốn sửa lịch --> Chọn Sửa


Hiện hộp thoại Sửa lịch dạy, thao tác như sau:
  1. Chọn Lớp - môn 
  2. Chọn tiết ppct 
  3. Bấm nút Sửa

Kết quả sau khi sửa như hình minh họa dưới đây:


Nhận xét