SoKHGD - Phiên bản mới nhất

Tập huấn Sử dụng SoKHGD lần 3

Tổ chức tập huấn sử dụng SoKHGD lần 3

Thời gian: 21h thứ 7, 9/3/2024 (30phút -1 tiếng)

Hình thức: trực tuyến qua Google meet

Chuẩn bị: cài đặt sẵn app SoKHGD, tối thiểu 01 phân phối chương trình.

Link google meet: <--ĐÃ KẾT THÚC vào 21h45-->
Nhận xét